Tin hoạt động

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày tạo : 16/07/2015

Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức họp Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức họp Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Cường- Bí thư Đảng ủy, các cán bộ lãnh đạo trong Đảng ủy và toàn thể Đảng viên của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Hội nghị cũng hân hạnh được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hồng Khải- Phó Bí thư thường trực Đảng bộ khối cơ quan Bộ Xây dựng.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt cường đã thay mặt Đảng bộ Viện, báo cáo việc thực hiện công tác Đảng năm 2013 và kế hoạch năm 2014.Ảnh: Đồng chí Trịnh Việt Cường báo cáo thực hiện công tác Đảng năm 2013 và kế hoạch năm 2014


Sau đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Khải phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nói chuyện về tình hình Biển Đông.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD 981 vào hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta và huy động một lực lượng lớn tàu thuyền các loại, trong đó có cả tàu quân sự liên tiếp có những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế; đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không của khu vực và thế giới; trên tinh thần dân chủ, phát huy cao nhất khả năng sáng tạo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận sâu và kỹ từng vấn đề theo chương trình mà hội nghị đã đề ra; phân tích, nêu bật những mặt đã làm được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt xác định cụ thể nguyên nhân của từng hạn chế, khuyết điểm gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Trong đó, Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng đề cương các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai, thống nhất các chủ trương, giải pháp chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã phân tích tình hình và nguyên nhân của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, từ đó đưa ra định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Về tình hình biển Đông, hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng. Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân càng phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, không để mắc mưu kẻ thù; tăng cường đoàn kết, trên dưới một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Khải phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và nói chuyện về tình hình Biển Đông

Các tin liên quan