Tin hoạt động

Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày tạo : 27/07/2023

Ngày 25-26/7/2023, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền và các đại biểu đến từ 31 công đoàn cơ sở. Đoàn đại biểu Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham dự Đại hội gồm có 23 đồng chí.

 

Đoàn đại biểu Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham dự Đại hội

 

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đại hội lần này, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập trung tổng, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ quan Bộ cũng đánh giá những khó khăn, thuận lợi và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền phát biểu khai mạc Đại hội

 

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2016-2023, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng luôn bám sát các chủ trương các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình và kế hoạch của Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng... Công đoàn cơ quan Bộ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn, chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ cuộc sống của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, và người lao động, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các Công đoàn cơ sở, trong đó Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã chủ động phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo đời sống cùng việc làm ổn định cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, giữ vững sự tăng trưởng của đơn vị.

Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng chú trọng tổ chức thường xuyên. Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt. Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhờ sự cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Một số chỉ tiêu còn hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có nhiều hoạt động hướng về cơ sở thiết thực, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở được nâng cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn cơ quan Bộ sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo thiết thực cho cuộc sống của đoàn viên, người lao động, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng sẽ phấn đấu có tối thiểu 80% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% Công đoàn cơ sở tham gia với lãnh đạo đơn vị ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 100% Công đoàn cơ sở thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn. Tối thiểu 80% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Tối thiểu 65% đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hàng năm có ít nhất 25 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số người lao động đóng bảo hiểm xã hội đạt 100% trong cơ quan hành chính và trên 95% trong đơn vị sự nghiệp. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng phấn đấu có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng có đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thứ hai là chăm lo lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thứ ba là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Thứ tư là nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Thứ năm là đổi mới, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thứ sáu là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thứ bảy là tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác nữ công, công tác tài chính. Thứ tám là tăng cường kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp. Thứ chín là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, đảm bảo đúng quy định. Thứ trưởng ghi nhận các thành tích của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng trong nhiệm kỳ qua, trên các lĩnh vực chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh kỳ vọng, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Xây dựng. Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh vào công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động... Đặc biệt, hoạt động công đoàn phải tạo dấu ấn cụ thể, hoạt động thường xuyên và đi vào chiều sâu nhằm tạo không khí tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

 

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Ghi nhận nỗ lực của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ khen ngợi, hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả, thành tích nhất định, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong những năm qua còn nhiều khó khăn. Các cấp công đoàn đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ để nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Để phát huy những kết quả đạt được và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ kỳ vọng Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tích cực tuyên truyền xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn. Mặt khác, cán bộ đoàn viên phải đẩy mạnh công tác tham mưu cho lãnh đạo trong đơn vị ở các vấn đề trọng tâm như hoàn thiện thể chế, phát triển Đề án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản...

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

 

Đại hội tặng hoa, tri ân các đồng chí Ban Chấp hành khóa VII không tham gia Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Trong không khí làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV. Chủ tịch Công đoàn Viện đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV.

 

Các tin liên quan