Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày tạo : 08/07/2019

Ngày 08/7/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Viện trưởng Nguyễn Đại Minh, các Phó Viện trưởng, trưởng phó các đơn vị trực thuộc và đại diện các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Cao Duy Khôi, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Viện trưởng Nguyễn Đại Minh, đồng chí Cao Duy Khôi, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch tháng 7 và các tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, Viện đạt được một số kết quả có thể kể đến như: Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện thực hiện tổng số 73 nhiệm vụ KHCN (03 quy chuẩn, 45 tiêu chuẩn, 01 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài trọng điểm cấp Bộ và các đề tài khác) với tổng kinh phí nhà nước cấp (tạm tính) cho năm 2019 là 5.900 trđ; Về phục vụ chức năng QLNN của Bộ, ngành, Viện đã thực hiện trên 60 lượt nhiệm vụ phục vụ Quản lý Nhà nước (QLNN): Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; Trưng cầu giám định CLCTXD, giám định tư pháp; Tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm;... Về hoạt động nghiên cứu triển khai tính đến 30/6/2019, toàn Viện đã ký 395,38 tỷ đồng, bằng 98% so với giá trị ký năm 2018 và bằng 78% kế hoạch năm 2019; Về công tác đầu tư phát triển Viện thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và quy chế của Viện; Về công tác Đoàn thể: tổ chức thành công Đại hội công đoàn Viện nhiệm kỳ 2019-2022;... Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viện đề ra kế hoạch công tác tháng 7/2019 và các tháng cuối năm, cụ thể Về khoa học công nghệ: thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác; Về công tác phục vụ quản lý nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện theo yêu cầu, trọng tâm là công trình Nhà quốc hội Lào; Về công tác triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động; Tổ chức thành công Hội nghị khoa học cán bộ trẻ vào tháng 11/2019;...

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cho bản dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; góp ý cho dự thảo 02 quy chế: Quy chế tuyển dụng lao động của Viện KHCN Xây dựng và Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Viện KHCN Xây dựng; những vấn đề vướng mắc của đơn vị cần kiến nghị,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh cho rằng trong tình hình trong nước và thế giới có nhiều biên động, Viện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: trong 6 tháng cuối năm Viện phải hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 và hoàn thành kế hoạch năm 2019, riêng về hoạt động khoa học công nghệ cần phải nghiên cứu hướng phát triển trong tương lai có thể là Bim, công nghệ 4.0,...; hoàn thành 3 quy chuẩn và định hướng được hệ thống tiêu chuẩn. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Viện trưởng tin tưởng Viện sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019. Viện trưởng cũng nhấn mạnh, Viện cần tổ chức tốt Hội nghị khoa học cán bộ trẻ vào tháng 11/2019, đồng thời các đơn vị quan tâm đến công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ tham gia viết bài cho Hội nghị khoa học trẻ và Tạp chí KHCN Xây dựng.

Các tin liên quan