Tin hoạt động

Tổng kết công nghệ: Quy trình, kỹ thuật chế tạo và thi công sơn truyền thống các loại trong công tác tu bổ bảo tồn di tích

Ngày tạo : 15/07/2015

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn nhằm làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, việc thực hiện các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn nhằm làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, việc thực hiện các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.
Ngày 22/8/2011, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu dự thảo tổng kết công nghệ Quy trình, kỹ thuật chế tạo và thi công sơn truyền thống các loại trong công tác tu bổ bảo tồn di tích  với một số nội dung chính sau:
- Đặc điểm của đề tài;
- Khái niệm về cây sơn và nhựa sơn ta;
- Công nghệ sơn truyền thống;
- Những vấn đề bất cập của công nghệ sơn truyền thống và hư hỏng của sơn;
- Nghiên cứu định hướng hoàn thiện công nghệ sơn ta;
- Kết luận và những kiến nghị.
Nội dung báo cáo phong phú, không những đã thể hiện được các nội dung cần thiết của Quy trình, kỹ thuật chế tạo và thi công sơn truyền thống các loại trong công tác tu bổ bảo tồn di tích mà tác giả còn tổng hợp được phần nghiên cứu về độ bền khí hậu của loại sơn này.
Hội đồng đánh giá cao chất lượng và kiến thức tập hợp trong báo cáo, đạt được các yêu cầu về tổng kết công nghệ.
Nội dung của đề tài sẽ được tiếp thu chỉnh sửa nộp Viện trong tháng 9/2011.

Các tin liên quan