Tin hoạt động

Hội nghị công bố quyết định đổi tên phòng Kiến trúc thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng, quyết định giao nhiệm vụ cán bộ

Ngày tạo : 27/01/2022

Ngày 27/01/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức công bố và trao quyết định đổi tên phòng Kiến trúc thành phòng Thiết kế và Ứng dụng công nghệ trực thuộc Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng, quyết định giao nhiệm vụ cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cán bộ chủ chốt và VCNLĐ phòng Thiết kế và Ứng dụng công nghệ thuộc Trung tâm.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố các quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng: Quyết định số 178/QĐ-VKH ngày 24 tháng 1 năm 2022 về việc đổi tên phòng Kiến trúc thành phòng Thiết kế và Ứng dụng công nghệ trực thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng; Quyết định số 180/QĐ-VKH ngày 24 tháng 1 năm 2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Dinh - Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật công trình giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết kế và Ứng dụng công nghệ, kể từ ngày 24/1/2022; Quyết định số 179/QĐ-VKH ngày 24 tháng 1 năm 2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Trung Thành - Thạc sĩ, kiến trúc sư, Phó trưởng phòng Dự án giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thiết kế và ứng dụng công nghệ, kể từ ngày 24/01/2022.

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng và hai cán bộ được giao nhiệm vụ

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng, hai đồng chí Nguyễn Đình Dinh và Nguyễn Trung Thành đã được sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo và VCNLĐ Trung tâm. Viện trưởng chúc hai cán bộ được giao nhiệm vụ sức khỏe, phát huy hết năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Lãnh đạo Trung tâm giao xứng đáng với sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Viện. Đồng thời, Viện trưởng chỉ đạo Trung tâm cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, hỗ trợ phòng Thiết kế và Ứng dụng công nghệ có định hướng mới như: áp dụng công nghệ mới đặc biệt công nghệ 4.0, Bim; tập trung phát triển năng lực thiết kế; trau dồi kiến thức nâng cao trình độ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Dinh và Nguyễn Trung Thành cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ trong Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ và giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Hai cán  bộ được giao nhiệm vụ ý thức được đây vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm rất lớn và hứa sẽ phấn đấu, cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Các tin liên quan