Tin hoạt động

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng

Ngày tạo : 29/10/2020

Ngày 30/10/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển vật liệu xây dựng - Viện KHCN Xây dựng thay Giám đốc Nguyễn Hùng Minh nghỉ hưu theo chế độ. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng.Ngày 30/10/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển vật liệu xây dựng - Viện KHCN Xây dựng thay Giám đốc Nguyễn Hùng Minh nghỉ hưu theo chế độ. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng.

Theo quyết định số 1620/QĐ-VKH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Đức – Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng - Viện KHCN Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng thuộc Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/11//2020.

Viện trưởng Nguyễn Đại Minh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng cho ông Trần Minh Đức

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh chúc mừng ông Trần Minh Đức đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng. Viện trưởng chúc ông Trần Minh Đức sức khỏe, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ trung tâm, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trước đưa Trung tâm ngày càng phát triển phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu của Viện. Đồng thời Viện trưởng chỉ đạo ông Trần Minh Đức cần nắm vững đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế đơn vị, đoàn kết trong đơn vị, phân công công việc rõ ràng đúng quy chế, tạo điều kiện cho các cán bộ phát huy hết năng lực của mình.

Cũng tại buổi lễ, Tân Giám đốc Trần Minh Đức cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng đã tin tưởng, tín nhiệm, và hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng toàn thể VCNLĐ Trung tâm đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Các tin liên quan