Tin hoạt động

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền trung

Ngày tạo : 04/11/2015

Ngày 20/10/2015 Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ra Quyết định số 1452/QĐ - VKH về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung

Xét nhu cầu công tác, năng lực cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 20 tháng 10 năm 2015, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ra Quyết định số 1452/QĐ - VKH về việc bổ nhiệm cán bộ là kỹ sư Vũ Việt Phương thuộc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền trung  giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2015, nhiệm kỳ 5 năm.

Các tin liên quan