Tin hoạt động

Hội thảo “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”

Ngày tạo : 17/12/2017

Sáng ngày 14/12/2017, tại Trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”. Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Xây dựng có TS. Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường; về phía Viện có TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, các cán bộ trong và ngoài Viện quan tâm.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”, thống kê, xử lý kết quả thí nghiệm do TS. Nguyễn Hùng Minh, Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển vật liệu xây dựng, IBST trình bày. Cụ thể, dự án sẽ cung cấp thực trạng hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện nay đối với công tác thử nghiệm chỉ tiêu cơ bản và quan trọng nhất trong công tác thử nghiệm mà hầu như tất cả các phòng thí nghiệm LAS XD đề thực hiện là cường độ chịu nén của bê tông,...

Hôi thảo giành thời gian trao đổi, góp ý nhằm cho dự án được hoàn chỉnh, dễ áp dụng và đạt kết quả cao.

Các tin liên quan