Tin hoạt động

Các Vụ, Viện trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp và làm việc với Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) và Phòng thí nghiệm hợp chuẩn Hàn Quốc (KCL)

Ngày tạo : 22/05/2017

Ngày 18/5/2017 tại Cơ quan Bộ Xây dựng - Số 37 Lê Đại Hành - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội, Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc Tế, Vụ Vật liệu Xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) và Phòng thí nghiệm hợp chuẩn Hàn Quốc (KCL).

Phía Hàn Quốc đã giới thiệu về đơn vị mình cho các Lãnh đạo của Bộ và Viện, cũng như mong muốn hợp tác so sánh hệ thống Tiêu chuẩn về xây dựng giữa 2 nước như: Tiêu chuẩn của các vật liệu cách nhiệt, cửa sổ, cửa kính, cửa đi, cửa chống cháy.

Buổi làm việc đã cùng bàn bạc về phương hướng và kế hoạch hợp tác trong tương lai. Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) và Phòng thí nghiệm Hợp chuẩn Hàn Quốc (KCL) sẽ ký lại Biên bản hợp tác với nhiều điều khoản chi tiết hơn nhằm nâng cao việc hợp tác giữa 2 bên.

Buổi làm việc kết thúc với nhiều kết quả tốt và mở ra những hợp tác mới trong tương lai giữa Viện KHCN Xây dựng với KCL, KATS cũng như với 2 đơn vị của Hàn Quốc với Bộ Xây dựng.

Các tin liên quan