Tin hoạt động

Hội nghị viên chức người lao động năm 2023

Ngày tạo : 18/01/2023

Ngày 18/01/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2023. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, thông qua cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng, phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể và các đại biểu đại diện cho hơn 600 CNVCLĐ toàn Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Kiểm điểm cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2022; Báo cáo kết quả công tác Ban thanh tra nhân dân năm 2022; Dự thảo Bản cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2023; Báo cáo thu chi tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2023. Hội nghị đã có sự thống nhất cao của các đại biểu có mặt thông qua báo cáo Hội nghị và cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao kết quả Viện đã đạt được trong năm 2022, đây cũng là năm đặt nền tảng cho những chuyển đổi về các hoạt động chuyên môn của Viện, hướng các đơn vị theo hướng chuyên môn sâu đặt nền tảng phát triển vững chắc sau này. Trên những kết quả đã đạt được năm 2022, Viện trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2023 là rất lớn trong đó: tiếp tục sắp xếp các đơn vị theo hướng chuyên môn hóa, trình Bộ Xây dựng chủ trương đầu tư xây dựng nhà làm việc 21 tầng, đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng phòng thí nghiệm, các công việc liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện, hoàn thành kế hoạch đã đề ra,… Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra cần đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể VCNLĐ.

Cũng tại Hội nghị, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng của Viện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động trong năm 2022.

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị:

 

 

 

 

Các tin liên quan