Tin hoạt động

Lễ bàn giao hồ sơ tài liệu Dự án Phân giới cột mốc biên giới Việt-Trung giữa Viện KHCN Xây dựng và Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

Ngày tạo : 02/07/2015

Ngày 21/11/2014, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ tài liệu lưu trữ Dự án Phân giới cột mốc (PGCM) biên giới Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2001-2010 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước.

Đến dự Lễ bàn giao, về phía Viện KHCN Xây dựng có ông Trần Bá Việt - Phó viện trưởng, đồng thời là cán bộ trực tiếp tham gia Dự án Phân giới cột mốc Việt Trung từ những ngày đầu, ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và là cán bộ trực tiếp tham gia Dự án, Trưởng phòng Kế Hoạch Kỹ thuật, Trưởng phòng Tài chính Kế toán và các cán bộ thuộc bộ phận Văn thư Lưu trữ của Viện.

Đến tiếp nhận hồ sơ tài liệu có ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, bà Nguyễn Bích Thủy - Trưởng phòng Thu thập Tài liệu.

Tài liệu về công tác phục vụ Phân giới cột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc gồm 3,4 m tài liệu, đã được phân loại sắp xếp theo 3 nhóm lớn, bao gồm:

- Tài liệu phê duyệt công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc;

- Tài liệu hồ sơ kỹ thuật sản xuất, nghiệm thu, vận chuyển, bàn giao thân cột mốc, báo cáo kết quả thực hiện và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác xây dựng cột mốc;

- Tài liệu công tác phục vụ PGCM.

Hầu hết các tài liệu là các bản chính với tình trạng vật lý tốt, nội dung rõ ràng. Công cụ tra cứu tài liệu gồm mục lục hồ sơ, bảng dữ liệu tra tìm bằng tiếng Việt phục vụ tra cứu thuận lợi và hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã khẳng định, đây là các tài liệu vô cùng quan trọng và qúy báu của Nhà nước, cần có chế độ bảo quản và giữ gìn tối ưu, giúp cho công tác khai thác và sử dụng lâu dài vì lợi ích quốc gia. 

Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao:

                              


                    
            
                     

               

Các tin liên quan