Tin hoạt động

Bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ xây dựng IBST

Ngày tạo : 15/07/2015

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST, ngày 21/9/2011, PGS. TS. Cao Duy Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký các quyết định số 01/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu, kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ xây dựng IBST; quyết định số 02/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; quyết định số 03/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; quyết định số 04/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Lê Quý Cầm, cử nhân kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST, ngày 21/9/2011, PGS. TS. Cao Duy Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký các quyết định số 01/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu, kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ xây dựng IBST; quyết định số 02/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; quyết định số 03/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; quyết định số 04/QĐ- HĐQT- IBSTCOTEC về việc bổ nhiệm ông Lê Quý Cầm, cử nhân kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.Chiều ngày 13/10/2011, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Thay mặt Hội đồng quản trị, PGS. TS. Cao Duy Tiến, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao quyết định cho các cán bộ trên với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Viện cùng toàn thể CBCNV trong Công ty.

Các tin liên quan