Tin hoạt động

Họp Hội đồng KHKT chuyên ngành nghiệm thu chương trình khung Dự án SNKT

Ngày tạo : 16/07/2015

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2013, tại phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng- Số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KHKT chuyên ngành thông qua chương trình khung của Dự án SNKT: "Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam", mã số 1511-1115. Đơn vị thực hiện dự án: Viện KHCN Xây dựng- Bộ Xây dựng.

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2013, tại phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng- Số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KHKT chuyên ngành thông qua chương trình khung của Dự án SNKT: "Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam", mã số 1511-1115. Đơn vị thực hiện dự án: Viện KHCN Xây dựng- Bộ Xây dựng.

Tới dự Hội đồng nghiệm thu có các đại diện của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường- Bộ Xây dựng, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng và Thường trực của Đề án 1511.


Sau buổi họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ trì dự án và các Cộng tác viên tiếp thu ý kiến của Hội đồng KHKT chuyên ngành để hoàn thiện chương trình khung của Dự án.

Các tin liên quan