Tin hoạt động

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2021

Ngày tạo : 21/11/2021

Ngày 19/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021 đối với Viện Khoa học công nghệ xây dựng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Viện trưởng Phụ trách, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo đơn vị thuộc Viện. Đến chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021 có đồng chí Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Phòng chống tham nhũng Thanh tra Bộ Xây dựng.

 

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Ngô Xuân Quang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN năm 2021 tại Hội nghị

 

Cán bộ chủ chốt Viện KHCN Xây dựng tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Ngô Xuân Quang khái quát một số luật, nghị định về PCTN, nhấn mạnh Viện cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống tham nhũng như: Làm tốt công tác công khai minh bạch; Trong lĩnh vực quy chuẩn, tiêu chuẩn: Viện làm nhiệm vụ tham mưu quy chuẩn, tiêu chuẩn, kiểm định dự án đầu tư xây dựng,… giúp cho Bộ Xây dựng, Nhà nước chống thất thoát; Chuyển đổi vị trí lãnh đạo trong đơn vị; Kê khai kiểm soát tài sản; Tự thanh tra kiểm tra; và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Theo đó, Người đứng đầu cần thực hiện tốt những công tác sau: Dựa vào chức năng nhiệm vụ để xây dựng chương trình, hành động phòng chống tham nhũng; Phân công một đồng chí Lãnh đạo Viện phụ trách công tác phòng chống tham nhũng; Phân công phòng, cán bộ phụ trách công tác phòng chống tham nhũng; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng cho các đơn vị trong Viện.

 

Phó Viện trưởng Phụ trách  Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải cảm ơn Phó Chánh Thanh tra Ngô Xuân Quang và Thanh tra Bộ Xây dựng đã có những chỉ dẫn, phổ biến hữu ích cho các cán bộ tham dự Hội nghị và Viện xin hứa sẽ thực hiện tốt công tác PCTN theo sát các chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Các tin liên quan