Lập hồ sơ mời thầu - dự thầu

Hoàn thành việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 23 dự án cải tạo, nâng cấp và tăng cường trang thiết bị Học viện Quân y

Vừa qua, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 23 xây dựng phần thân nhà N11 dự án cải tạo, nâng cấp và tăng cường ... Chi tiết

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho hạng mục hạ tầng kỹ thuật công trình Nhà máy xử lý phế thải NIX Ninh Thủy

Nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường của hạt Nix thải bằng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa các chất thải ra môi trường, Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Hà Nội quyết định đầu ... Chi tiết