Tin hoạt động

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 12 năm 2018

Ngày tạo : 16/12/2018

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 12 năm 2018 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (theo vần a, b, c,…) gồm 6 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sĩ xây dựng, Trung tâm Tư vấn XDCN & hạ tầng

2. Ông Lã Mạnh Cường - Thạc sĩ xây dựng, Trung tâm Công nghệ XD

3. Ông Trần Hùng - Tiến sĩ kỹ thuật, Viện chuyên ngành Kết cấu CTXD

4. Ông Nguyễn Xuân Long - Thạc sĩ xây dựng, Trung tâm TV Trắc địa & XD

5. Ông Hoàng Mạnh - Thạc sĩ QTKD, KS Xây dựng (QĐ công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngày 17/12/2018), Thạc sĩ QTKD, KS Xây dựng (QĐ công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngày 17/12/2018)

6. Ông Phạm Anh Tuấn - Tiến sĩ Xây dựng, Trung tâm Tư vấn XDCN & hạ tầng

 

 

Các tin liên quan