Tin hoạt động

Trao bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho Bí thư Đảng uỷ Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 15/07/2015

Ngày 8 tháng 3 năm 2012, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã ký quyết định số 421-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011 thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng. Theo quyết định này, tặng cờ thi đua cho 02 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2007-2011; tặng bằng khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền 2009-2011; tặng bằng khen cho 07 đảng viên đạt thành tích “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2007-2011. Trong số 07 đảng viên được tặng bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Cao Duy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng.

Ngày 8 tháng 3 năm 2012, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã ký quyết định số 421-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011 thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng. Theo quyết định này, tặng cờ thi đua cho 02 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2007-2011; tặng bằng khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền 2009-2011; tặng bằng khen cho 07 đảng viên đạt thành tích “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2007-2011. Trong số 07 đảng viên được tặng bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Cao Duy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng.


Chiều ngày 29/4/2012, sau cuộc họp Đảng uỷ Viện, thay mặt Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Hồng Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây Dựng đã trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Duy Tiến.

Các tin liên quan