Tin hoạt động

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện KHCN Xây dựng và Công ty CP Sông Đà Cao Cường

Ngày tạo : 16/07/2015

Ngày 4-7-2014, tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Sông Đà Cao Cường (bên A) và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (bên B) với nội dung thực hiện đề tài "Nghiên cứu chế tạo tấm tường bê tông sử dụng bê tông khí chưng áp". Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng kể từ ngày ký kết.

Ngày 4-7-2014, tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Sông Đà Cao Cường (bên A) và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (bên B) với nội dung thực hiện đề tài "Nghiên cứu chế tạo tấm tường bê tông sử dụng bê tông khí chưng áp". Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng kể từ ngày ký kết.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo của Công ty CP Sông Đà Cao Cường và Lãnh đạo Viện KHCN Xây dựng đã cam kết cùng hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung cho toàn xã hội và lợi ích của cả hai bên.Trước đó, trong tháng 6 năm 2014, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Công ty CP Sông Đà Cao Cường đã cùng nhau ký kết một hợp đồng nguyên tắc với nội dung hợp tác như sau:

- Tư vấn những vấn đề kỹ thuật phức tạp trong xây dựng;

- Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến về nền móng, sàn, tường, mái và các kết cấu khác.

- Hướng dẫn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

- Phối hợp để chế tạo sản phẩm công nghệ tái sử dụng phế thải từ công nghiệp và xây dựng;

- Triển khai dự án xây dựng có sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ;

- Các công việc khác có liên quan khi bên A yêu cầu trong khả năng đáp ứng của bên B.

Hy vọng trong thời gian tới, cả hai phía sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực và chức năng hoạt động của mình.

Các tin liên quan