Tin hoạt động

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Bê tông Hàn Quốc

Ngày tạo : 30/08/2018

Sáng ngày 31/8/2018, tại trụ sở Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện trưởng Nguyễn Đại Minh, Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Phó Chủ tịch Young - Jin Kim, Viện Bê tông Hàn Quốc. Cùng chứng kiến lễ ký có Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân, lãnh đạo phòng Kế hoạch kỹ thuật, lãnh đạo Viện chuyên ngành Bê tông, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Sau một thời gian gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật, hai bên đã đi đến hợp tác. Trong lần này, phía Hàn Quốc muốn ký biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Hội Bê tông Hàn Quốc; đồng thời bàn dự án nghiên cứu chung của 2 bên. Phó Chủ tịch Young - Jin Kim mong rằng qua lễ ký kết sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai bên thêm bền chặt, ký kết thêm nhiều dự án hợp tác khác. Viện trưởng Nguyễn Đại Minh bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn cán bộ Viện Bê tông Hàn Quốc và cho rằng việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ soạn thảo ra đề tài, dự án giữa hai bên hợp tác hiệu quả mang lại lợi ích cho Việt Nam và Hàn Quốc. Viện có những thành viên của Hội Bê tông Việt Nam, do đó sự hợp tác giữa Viện Bê tông Hàn Quốc và Viện Khoa học công nghệ xây dựng chính là sự hợp tác giữa Viện Bê tông Hàn Quốc và Hội Bê tông Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ hai bên cùng hợp tác trong một số lĩnh vực như: tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề khoa học; nội dung hợp tác được cả hai bên phê duyệt; trao đổi các ấn phẩm khoa học, tạp chí khoa học,... Việc ký biên bản ghi nhớ đánh dấu mối quan hệ bền chặt giữa hai bên. 

Các tin liên quan