Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm một số cán bộ

Ngày tạo : 04/06/2018

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, năng lực cán bộ và đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký một số quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ thuộc Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng và Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng.

Theo đó, các quyết định lần lượt là Quyết định số 661/QĐ-VKH ngày 16/5/2018 về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Hùng, Thạc sĩ kiến trúc, Phó trưởng phòng phụ trách phòng  Dự án và xây dựng công trình trực thuộc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án và xây dựng công trình; số 662/QĐ-VKH ngày 16/5/2018 giao nhiệm vụ cho ông Trần Hùng – Tiến sĩ kỹ thuật, Phó trưởng phòng thiết kế và ứng dụng công nghệ trực thuộc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng  Thiết kế và ứng dụng công nghệ; số 663/QĐ-VKH ngày 16/5/2018 giao nhiệm vụ cho ông Phạm Anh Tuấn – Tiến sĩ kỹ thuật trực thuộc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng giữ chức vụ Phó trưởng phòng thiết kế 3 trực thuộc trung tâm. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 16/5/2018.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Viện trưởng mong rằng trên những cương vị mới, các cán bộ phát huy hết năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Các tin liên quan