Tin hoạt động

Thông báo mời tham dự Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XII - Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 15/07/2015

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII – Viện KHCN Xây dựng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ trẻ trong và ngoài Viện. Tuyển tập lần này đăng toàn văn trên 70 báo cáo khoa học của hơn 90 tác giả và đồng tác giả, được chia thành 3 phần:

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII – Viện KHCN Xây dựng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ trẻ trong và ngoài Viện. Tuyển tập lần này đăng toàn văn trên 70 báo cáo khoa học của hơn 90 tác giả và đồng tác giả, được chia thành 3 phần:

Phần 1 - Tiểu ban 1: Kết cấu – Công nghệ Xây dựng;

Phần 2 - Tiểu ban 2: Vật liệu – Kiến trúc – Môi trường – Kinh tế Xây dựng;

Phần 3 - Tiểu ban 3: Địa Kỹ thuật – Trắc địa công trình – Nền móng.

Ban Khoa học đã chọn 10 bài trong mỗi tiểu ban để các tác giả báo cáo tại Hội nghị, qua đó sẽ chọn ra các báo cáo xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích.

Thời gian tổ chức: 7h30 - 12h30, ngày 23/11/2012.

Địa điểm: Hội trường Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các tác giả tham gia viết bài, CBCNV trong Viện, các kỹ sư trẻ trong và ngoài Viện quan tâm đến tham dự.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức Hội nghị, điện thoại: 04. 37556098, 0978849832; Email:hantibst@gmail.com.

Chương trình Hội nghị, download.

Các tin liên quan