Tin hoạt động

Mời đăng ký tham dự khóa đào tạo về tra cứu thông tin sáng chế

Ngày tạo : 16/07/2015

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Viện KHCN Xây dựng có nhận được công văn của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ KHCN về việc mời đăng ký tham dự khóa đào tạo về tra cứu thông tin sáng chế. Khóa học có tên "Tra cứu thông tin sáng tạo", thời gian từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, tại Hà Nội (Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau cho học viện).

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Viện KHCN Xây dựng có nhận được công văn của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ KHCN về việc mời đăng ký tham dự khóa đào tạo về tra cứu thông tin sáng chế. Khóa học có tên "Tra cứu thông tin sáng tạo", thời gian từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, tại Hà Nội (Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau cho học viện).
Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa xin thông báo để các Đơn vị và các cá nhân trong Viện có nhu cầu tham gia khóa học, đăng ký tham dự theo các mẫu trong bản đính kèm.
Mẫu đăng ký, mời download: khoa dao tao shtt 1.pdf.
Hạn đăng ký trước ngày 31 tháng 5 năm 2013, theo địa chỉ: Cục sở hữu trí tuệ (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo) số 386 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội; ĐT: 04.38586455 hoặc 04.38583069 (206); Email: rtc_noip@yahoo.com.

Các tin liên quan