Tin hoạt động

Tổng kết kinh nghiệm thi công top-down 5 tầng hầm tại công trình Lotte Center HaNoi

Ngày tạo : 15/07/2015

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.
Ngày 15 tháng 9 năm 2011. Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu báo cáo tổng kết kinh nghiệm thi công top-down 5 tầng  hầm tại công trình Lotte Center HaNoi với một số nội dung chính sau:
- Biện pháp thi công bán top-down sử dụng hệ cốp pha dùng gối tựa tuột xuống BRD tại công trình Lotte Center Hà Nội: Giới thiệu công trình; Tổng quan về biện pháp thi công phần hầm có sử dụng hệ cốp pha dùng gối tựa tuột xuống BRD  tại công trình Lotte Center;
- Một số hình ảnh thực tế về quá trình thi công cốp pha sử dụng gối tựa hạ xuống BRD;
- Một số hình ảnh thực tế về quá trình thi công cốp pha sử dụng gối tựa hạ xuống;
- Nhận xét và đánh giá về biện pháp thi công bán top-down BRD:
ưu điểm, nhược điểm; một số lưu ý khi thi công cốp pha gối tựa tuột xuống;
- Kiến nghị và kết luận.
Và một số phụ lục cùng hình ảnh mô tả quá trình thực hiện công nghệ tại công trình Lotte Center.

Hội đồng đánh giá cao chất lượng và kiến thức tập hợp trong báo cáo, tác giả đã có nhiều kinh nghiệm qua việc trực tiếp triển khai công việc tại công trình cụ thể. Nhóm thực hiện Đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp khác của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trong thời gian 01 tháng để nộp Viện.

Các tin liên quan