Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ngày tạo : 12/01/2020

Ngày 10/01/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Đại Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể trực thuộc Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 tình hình nền kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định cùng với việc hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Tổ chức Khoa học và công nghệ công lập theo Quyết định số 98/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 25/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện thực hiện tổng số 103 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 30 ĐT, 73 TC, QC) với tổng kinh phí NSNN được duyệt cấp (theo HĐKH) cho năm 2019 là 12.500 trđ; về nhiệm vụ phục vụ chức năng QLNN của Bộ, Viện đã thực hiện trên 130 nhiệm vụ với các nội dung như giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng, trọng điểm là dự án Nhà Quốc hội Lào,... Về hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật vượt mức kế hoạch đề ra năm 2019 là 500 tỷ đồng,... Phát huy thành tựu đã đạt được năm 2019, Viện đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 là: Đổi mới, nâng cao sức mạnh công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ  của Viện, phục vụ kịp thời yêu cầu QLNN của Ngành; Từng đơn vị phát huy thế mạnh xây dựng mũi nhọn tạo uy tín và thương hiệu trên thị trường; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý các mặt hoạt động của Viện theo hướng hạch toán đầy đủ, phân cấp trách nhiệm;...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Viện KHCN Xây dựng năm 2019. Theo Thứ trưởng, năm 2020 tình hình kinh tế còn khó khăn do đó Viện cần phải có kế hoạch phát triển cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Về nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng cho rằng Viện cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Về khoa học công nghệ, Viện là đầu mối then chốt thực hiện dự án Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong đó có tiêu chuẩn cốt lõi, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và phải tập trung hoàn thành trong năm 2020-2021; Lập chiến lược quy hoạch phát triển Viện nhằm tận dụng cơ hội phát triển, tranh thủ nguồn vốn; Đối với dự án Nhà Quốc hội Lào về đường lối thực hiện cần chú trọng đên một số việc như: chỉ dẫn kỹ thuật đầu vào cần trao đổi nhiều hơn, chi tiết hơn với bên tư vấn; Tư vấn giám sát phải cập nhật thường xuyên có báo cáo, trao đổi;...

Thay mặt cho toàn thể CNVCLĐ Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng Lê Quang Hùng và đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ đã đến dự và cho ý kiến chỉ đạo. Viện trưởng Nguyễn Đại Minh hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và triển khai ngay trong phương hướng hoạt động năm 2020 trong đó đặc biệt dự án Nhà Quốc hội Lào.

 

Tại Hội nghị, theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng cho 04 cán bộ của Viện đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tin liên quan