Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang

Ngày tạo : 08/03/2021

Ngày 05/3/2021, tại Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang công tác tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam”, chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, mã số: 9520503. Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên do GS. TSKH. Hoàng Ngọc Hà làm chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng có PGS. TS Lê Đức Tình, trưởng Khoa trắc địa bản đồ và quản lý đất đai Trường Đại học Mỏ - Địa chất, TS. Nguyễn Nam Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo và VCNLĐ Trung tâm Tư vấn trắc địa và xây dựng, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của Nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang bảo vệ trước Hội đồng

 

Luận án tập trung nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đảm bảo độ chính xác thi công các công trình NSCT trong quá trình thi công, nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình NSCT ở Việt Nam, nghiên cứu giải pháp công nghệ và thiết bị đo đạc hiện đại đang có tại Việt Nam nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để đảm bảo độ chính xác trong thi công NSCT ở nước ta. Từ đó luận án đề xuất giải pháp kỹ thuật sử dụng công nghệ GNSS - RTK kết hợp với các thiết bị trắc địa khác nhằm đảm bảo bố trí công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng công nghệ GNSS - RTK kết hợp với máy toàn đạc điện tử để xác định vị trí tức thời của các điểm trục chính trên sàn thi công nhà siêu cao tầng trong quá trình xây dựng; Xây dựng thuật toán và thành lập chương trình máy tính chuyên dụng Super HBDV 1.0 dùng cho thi công xây dựng, kiểm tra nghiệm thu công trình nhà cao tầng và nhà siêu cao tầng. Phần mềm Super HBDV1.0 đã cho phép ghép nối tín hiệu, tự động hoá quá trình xử lý số liệu trên các sàn thi công đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công xây dựng công trình nhà siêu cao tầng ở nước ta.

Bố cục luận án gồm: Mở đầu; 4 chương; Kết luận và kiến nghị.

Hội đồng đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, mã số: 9520503; không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang.

Phát biểu tại Hội đồng, thay mặt Viện Khoa học công nghệ xây dựng, TS. Nguyễn Nam Thắng chúc mừng Nghiên cứu sinh Diêm Công Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật và gửi lời cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, các Khoa, Bộ môn, các Thầy hướng dẫn và gia đình đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án. Đồng thời, Viện KHCN Xây dựng cũng mong muốn tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Mỏ - Địa chất để các cán bộ của Viện có thể thường xuyên trao đổi và giao lưu học hỏi.

TS. Nguyễn Nam Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, đại diện cho Viện KHCN Xây dựng chúc mừng Nghiên cứu sinh

Các tin liên quan