Tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt tháng 6 năm 2019

Ngày tạo : 28/05/2019

Căn cứ Kế hoạch số 793/KH-VKH, ngày 20/5/2019 của Viện KHCN Xây dựng về việc tuyển dụng viên chức đợt tháng 6 năm 2019; Viện KHCN Xây dựng thông báo tuyển dụng việc chức đợt tháng 6 năm 2019 như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: Viện KHCN Xây dựng có nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm 15 người tại các vị trí việc làm sau: Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (02 người); Tư vấn ứng dụng về kỹ thuật công nghệ bê tông và vật liệu xây dựng (02 người); Tư vấn, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chống ăn mòn và bảo vệ công trình (04 người); Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng (01 người); Tư vấn ứng dụng kỹ thuật công nghệ xử lý nền móng, địa chất, công trình ngầm (01 người); Lao động tiền lương và chế độ (01 người); Văn thư (01 người); Kế toán (01 người); Phụ trách kế toán đơn vị (01 người); Trưởng phòng tổng hợp trực thuộc Trung tâm (01 người).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy khám sức khỏe; Bản tự nhận xét, đánh giá.

Đối tượng, điều kiện tuyển dụng: được quy định tại phụ lục 2 của Kế hoạch số số 793/KH-VKH, ngày 20/5/2019.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 29/5/2019 đến ngày 06/6/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện KHCN Xây dựng, ĐT: 024.38361607/024.37561358.

Các tin liên quan