Tin hoạt động

Họp Hội đồng khoa học Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng năm 2014

Ngày tạo : 16/07/2015

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Khoa học Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng đã họp phiên toàn thể năm 2014. Tới dự phiên họp có Tổng biên tập TS. Trịnh Việt Cường, Phó tổng biên tập PGS.TS. Trần Chủng, Chủ tịch Hội đồng khoa học GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm và các nhà khoa học trong Hội đồng khoa học Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng.

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Khoa học Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng đã họp phiên toàn thể năm 2014. Tới dự phiên họp có Tổng biên tập TS. Trịnh Việt Cường, Phó tổng biên tập PGS.TS. Trần Chủng, Chủ tịch Hội đồng khoa học GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm và các nhà khoa học trong Hội đồng khoa học Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng.


          

Tại phiên họp, Phó tổng biên tập PGS.TS. Trần Chủng đã tổng kết tình hình hoạt động của tạp chí trong năm 2013 vừa qua và phương hướng hoạt động năm 2014. Sau đây là toàn văn báo cáo:

I.  Kết quả hoạt động của Tạp chí năm 2013

Năm 2013 là năm kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng và cũng là năm nền kinh tế của đất nước có nhiều khó khăn. Viện đã tổ chức Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện và hoạt động này đã thu hút một số lượng lớn báo cáo khoa học của các cán bộ ở trong và ngoài Viện nên các bài báo và báo cáo khoa học của các cán bộ trong và ngoài Viện phải được san sẻ giữa Hội nghị và Tạp chí. Trong điều kiện này, các hoạt động của tạp chí vẫn được duy trì bình thường, đã xuất bản được 3 số, với tổng cộng 25 bài báo.  Các cán bộ thuộc Viện đã có cố gắng đóng góp 12 bài báo, chiếm 48% số bài đã công bố. Các tác giả bên ngoài Viện vẫn tiếp tục đóng góp nhiều bài báo có chất lượng cho tạp chí. Đáng chú ý là nhiều tác giả ở khu vực phía Nam đã tích cực hợp tác với tạp chí, qua đó tăng cường sự quan tâm của một số lượng độc giả mới đối với  Tạp chí và Viện. Điều này cho thấy việc đưa tạp chí lên trang web của Viện là biện pháp phù hợp với xu thế hiện nay.

Trong năm 2013 Viện đã thực hiện việc giao kế hoạch công tác cho các đơn vị, trong đó có những nội dung liên quan đến khối lượng báo cáo khoa học và viết bài cho các tạp chí khoa học. Nhìn chung phần lớn các đơn vị trong Viện đều hoàn thành tốt việc này, trong đó nổi bật là Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng với 5 bài đăng ở Tạp chí và một số lượng tương đương các báo cáo trong Hội nghị khoa học của Viện.

Thống kê chi tiết về các bài viết đã đăng trong năm 2013 được thể hiện trong bảng sau:

1.1. Bảng thống kê bài viết trong năm 2013


1.2. Công tác phát hành Tạp chí

Công tác phát hành được thực hiện theo kế hoạch, cụ thể như sau:

1.3. Tình hình thu,  chi cho 3 số Tạp chí năm 2013:

1.3.1. Phần chi:

- Tiền in ấn:                                                                     17.388.000 (đ)

- Tiền nhuận bút tác giả:                                                14.500.000 (đ)

- Tiền phản biện bài viết:                                                 3.500.000 (đ)

- Tiền Duyệt nội dung, thẩm định bài, biên tập:           6.600.000 (đ)

- Tiền gửi phát hành, văn phòng phẩm:                         1.250.500 (đ)

- Tiền họp ban khoa học (đầu năm 2013)                   13.000.000 (đ)

Tổng chi:                                                                      56.238.500 (đ)

1.3.2. Phần thu:

- Gửi bán qua Công ty phát hành báo chí Trung ương: 4.414.800 (đ)

- Qua đặt mua:                                                                     4.368.000 (đ)

Tổng thu Tạp chí năm 2013:                                           8.782.800 (đ)

Như vậy Viện đã chi cho 3 số của tạp chí 47.455.700 đ, tính trung bình 15.818.567 đ/số.

II.  Một số vấn đề xin ý kiến của Hội đồng Khoa học Tạp chí cho kế hoạch năm 2014

2.1. Về hình thức tạp chí

2.1.1.  Chỉnh sửa bìa của tạp chí (có các phương án kèm theo)

2.1.2.  Thay đổi các chuyên mục của tạp chí:

              Thay các chuyên mục hiện nay: Khảo sát- Thiết kế xây dựng; Vật liệu-Môi trường-Hạ tầng kỹ thuật; Thi công-Xây lắp-Kiểm định chất lượng thành các chuyên mục sau:

             - Địa kỹ thuật và quan trắc

             - Vật liệu xây dựng và môi trường

             - Kết cấu xây dựng

             - Công nghệ xây dựng

  - Quy chuẩn và tiêu chuẩn           

  - Diễn đàn về KHCNXD.

2.2. Về nội dung bài viết

       - Kết quả nghiên cứu khoa học (đề tài, tiêu chuẩn);

 - Kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh (của Viện);

 - Tổng kết tiến bộ kỹ thuật từ các hoạt động triển khai;

 - Trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc, thảo luận theo chuyên đề;

2.3.  Nâng cao chất lượng bài

             - Coi trọng chất lượng phản biện các bài báo. Cần tăng kinh phí phản biện (tăng từ 100.000 đ lên 200.000 đ). Có nên ghi tên người phản biện vào cuối bài báo?

            - Hỗ trợ các báo cáo kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu, các tổng kết kỹ thuật thông qua ý kiến của Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài, sự góp ý của các nhà khoa học được chỉ định;

             - Điều chỉnh tiền nhuận bút (có thể còn 500.000 đ hoặc thấp hơn đối với một số đối tượng…);

           - Tăng cường công tác biên tập (cả nội dung và hình thức) các bài báo trên nguyên tắc: Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung và chất lượng các bài báo. Bổ sung nhân sự vào ban biên tập (kiêm nhiệm nhưng có quyết định giao nhiệm vụ) có ngoại ngữ tiếng Anh.

2.4. Công tác phát hành

- Dạng bản in: (đối tượng)

- Dạng điện tử: (cách thức thông tin và quản lý)

- Tổ chức điều tra ý kiến bạn đọc (qua hình thức gì?)

2.5. Về nhân sự

- Hội đồng khoa học,

- Ban biên tập (Bổ sung người biên tập tiếng Anh);


Danh sách các bài báo viết cho Tạp chí KHCN Xây dựng năm 2013: download;

Kế hoạch đăng ký viết

Các tin liên quan