Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng

Ngày tạo : 09/08/2022

 

Ngày 09/8/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 1095/QĐ-VKH ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm lại ông Ngô Hoàng Quân, Thạc sĩ kỹ thuật tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng, kể từ ngày 02/7/2022.

 

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Trung tâm và đồng chí Ngô Hoàng Quân đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và VCNLĐ Trung tâm. Viện trưởng cho rằng, đồng chí Ngô Hoàng Quân là một cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm, chỉ đạo tốt công việc thẩm tra công trình Nhà quốc hội Lào và một số nhiệm vụ khác. Viện trưởng yêu cầu đồng chí Giám đốc cần chú ý trong lãnh đạo chỉ đạo, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đơn vị; Cần nỗ lực, sáng tạo, mở rộng các mối quan hệ, hợp tác; định hướng rõ lĩnh vực hoạt động đặc thù của Trung tâm, tập trung phát triển lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng; Trung tâm cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảng, công tác cán bộ… lãnh đạo chỉ đạo đưa Trung tâm vượt qua mọi khó khăn, phát triển mạnh mẽ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, Giám đốc Ngô Hoàng Quân cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm tiếp tục giao nhiệm vụ. Đồng chí hứa sẽ cố gắng lãnh đạo Trung tâm có những bước phát triển đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Trung tâm, và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và VCNLĐ các đơn vị thuộc Viện.

 

Các tin liên quan