Tin hoạt động

Thông báo về việc vận động tin nhắn UH gửi 1404 ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày tạo : 30/11/2016

Thực hiện theo văn bản số 360/BXD-VP ngày 23/11/2016 của Bộ Xây dựng về việc vận động tin nhắn UH gửi 1404 ủng hộ đồng bào miền Trung để hưởng ứng chiến dịch nhắn tin “ Vì đồng bào vùng lũ”, theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, phòng Tổ chức Hành chính thông báo tới các đồng chí trưởng đơn vị thuộc Viện như sau:

Các đồng chí trưởng các đơn vị thuộc Viện KHCN Xây dựng quán triệt tinh thần chỉ đạo, vận động các bộ CNVCLĐ thuộc đơn vị mình nhắn tin ủng hộ hoặc trực tiếp đóng góp ủng hộ đối tượng của chiến dịch.

Thời gian chương trình: từ 0h00, ngày 18/10/2016 đến 24h, ngày 16/12/2016.

Đầu số, cú pháp và giá trị một tin nhắn: soạn tin UH gửi 1404, 18.000đ/1 SMS.

Các tin liên quan