Cấu kiện xây dựng

Hỗ trợ thiết kế lập dự án và chế tạo phiến dầm cầu chính – UHPV, thử nghiệm và lập dự toán dự án Cầu dân sinh đập đá tại tỉnh Hậu Giang

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Trung tâm thông tin và ứng dụng KHCN Hậu Giang, Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được giao hỗ trợ thiết kế lập dự án và chế tạo phiến dầm ... Chi tiết