Tin hoạt động

Tạp chí KHCN Xây dựng số 4/2019

Ngày tạo : 02/01/2020

Kết cấu tạm trong thi công: kiểm định xác định nguyên nhân sự cố hệ dàn giáo - ván khuôn trượt, download

TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Vũ Thành Trung, TS. Đỗ Tiến Thịnh, KS. Trần Thế Anh

Xác định hệ số khí động của các dạng nhà cao tầng với tiết diện ngang hình chữ H, T, U, L theo điều kiện Việt Nam, download

TS. Vũ Thành Trung, ThS. Đỗ Văn Mạnh, KS. Nguyễn Ngọc Huy

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của vách liên hợp thép hình bê tông cốt thép, download

TS. Nguyễn Hoàng Quân, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy, ThS. Lê Đăng Dũng, KS. Nguyễn Thành Tâm, TS. Trần Hùng

Chống ăn mòn cho cốt thép đặt trong bê tông nhẹ kết cấu cách nhiệt, download

TS. Hoàng Minh Đức

Nghiên cứu áp dụng phương pháp gia tốc để đánh giá mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông cát nhiễm mặn, download

ThS. Phan Văn Chương, TS. Phạm Văn Khoan, TS. Nguyễn Nam Thắng

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá ma sát âm của đất lên cọc bê tông cốt thép khu vực đô thị trung tâm thành phố Hà Nội, download

ThS. Nguyễn Văn Vũ, PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu, PGS. TS.Nguyễn Huy Phương

Ứng dụng công nghệ thi công top-down tại hạng mục phòng bơm, bể lắng xoáy - dự án thép Hòa Phát, Dung Quất, download

ThS. Nguyễn Văn Nội

Mô hình mạng nơ ron nhân tạo ANN trong dự báo độ lún các lớp đất của hầm metro, download

TS. Vũ Văn Tuấn

Khái quát về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD) và một số điểm mới trong dự thảo sau khi soát xét, download

TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Nguyễn Cao Dương, ThS. Hoàng Anh Giang

 

Các tin liên quan