Tin hoạt động

Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế Địa kỹ thuật - những quy định chung và thiết kế địa kỹ thuật - khảo sát và thí nghiệm đất nền”

Ngày tạo : 22/05/2022

Ngày 20/5/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế Địa kỹ thuật - những quy định chung và Thiết kế Địa kỹ thuật - khảo sát và thí nghiệm đất nền”. Tham dự Hội thảo, về phía Viện, TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng, TS. Đinh Quốc Dân - Phó Viện trưởng- chủ trì đề tài, PGS. TS. Nguyễn Bá Kế - Nguyên Viện trưởng, TS. Nguyễn Đại Minh - Nguyên Viện trưởng; các chuyên gia cao cấp, nhà khoa học, giảng viên đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải;… các đơn vị Tư vấn thiết kế VNCC, CDC, Công ty cổ phần khảo sát xây dựng và các chuyên gia của Viện KHCN Xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo đã nghe báo cáo Dự thảo tiêu chuẩn Thiết kế Địa kỹ thuật – Phần 1: Các nguyên tắc chung, do TS. Đinh Quốc Dân - Chủ trì đề tài trình bày. Dự thảo Tiêu chuẩn được biên soạn theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1997-1:2004 (có 3 phiên bản chính thức bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức) và tham khảo tiêu chuẩn BS EN 1997:2004+A1:2004. Dự thảo tiêu chuẩn gồm có 12 chương: Chương 1: Tổng quát, Chương 2: Cơ sở thiết kế Địa kỹ thuật, Chương 3: Dữ liệu địa kỹ thuật, Chương 4: Giám sát thi công, quan trắc và bảo trì, Chương 5: Công tác đắp, hạ mực nước ngầm, cải tạo và gia cố nền, Chương 6: Móng nông, Chương 7: Móng cọc, Chương 8: Neo, Chương 9: Kết cấu tường chắn, Chương 10: Phá hoại do thủy lực, Chương 11: Ổn định tổng thể, Chương 12: Công trình đắp; 1 phụ lục bắt buộc; 8 phụ lục tham khảo và 1 Phụ lục xác định thông số thiết kế.

Hội thảo cũng đã nghe báo cáo Dự thảo tiêu chuẩn Thiết kế Địa kỹ thuật – phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền, do ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ trì đề tài trình bày. Dự thảo tiêu chuẩn này dựa trên cơ sở nghiên cứu và chuyển dịch tiêu chuẩn BS EN 1997:2:2007 (EN 1997:2:2007) Eurocode 7- Part 2. Cấu trúc dự thảo gồm: Quy định chung; Lập đề cương khảo sát đất nền; Lấy mẫu đất, đá, và quan trắc nước ngầm; Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường; Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm; Báo cáo khảo sát nền đất; và 27 phụ lục tham khảo.

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Thiết kế Địa kỹ thuật - Những quy định chung và Thiết kế địa kỹ thuật - Khảo sát và thí nghiệm đất nền” biên soạn dựa trên hệ thống châu Âu là rất cần thiết để hoàn thiện tiêu chuẩn thiết kế địa kỹ thuật trên cơ sở định hướng mới, đáp ứng thực tế phát triển, nhu cầu hội nhập khoa học kỹ thuật.

Phát biểu góp ý tại Hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, góp ý về một số nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn, như: Thuật ngữ, định nghĩa, tài liệu dịch thuật, khả năng áp dụng thực tế, cần có báo cáo chứng minh tính khả thi, phụ lục tiêu chuẩn,…

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Kế - Nguyên Viện trưởng – Chủ trì Hội thảo cảm ơn các chuyên gia, các nhà khoa học đã có những ý kiến góp ý quý báu giúp nhóm đề tài hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn. Đồng thời, nhóm thực hiện cần nghiên cứu và có báo cáo minh chứng tính khả thi khi áp dụng tại Việt Nam; nên có những so sánh một số tính mới để thấy được ưu nhược điểm của tiêu chuẩn.

Các tin liên quan