Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới, mã số TC 31-21

Ngày tạo : 21/08/2022

Ngày 19/8/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới, mã số TC 31-21. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng và các phản biện, chuyên gia đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện KHCN Xây dựng.

 

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ TC 31-21

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài TS. Hoàng Minh Đức báo cáo một số kết quả chính, sản phẩm của đề tài gồm 02 phần: Phần 1 – Vữa trát và Phần 2-Vữa xây. Vữa xây dựng là vật liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong thi công khối xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Vữa xây dựng thông thường bao gồm vữa xây và vữa trát được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 “Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”. Cho đến nay, sau gần 20 năm áp dụng, với sự phát triển của công nghệ xây dựng và hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật; việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn này là nhiệm vụ cần thiết.

Dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx…:20xx được biên soạn dựa trên bản cập nhật tiêu chuẩn châu Âu EN 998-1, 2: 2016 (Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar, Part 2: Masonry mortar). Dự thảo tiêu chuẩn được biên soạn tuân thủ các quy định của TCVN 1-2:2008 về nội dung và trình bày tiêu chuẩn quốc gia.

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung: sự phù hợp với nội dung thực tế; quy định chung, thống nhất thuật ngữ, dịch thuật…

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện đề tài, mã số TC 31-21. Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học hoàn thiện đề tài báo cáo Bộ Xây dựng. Hội đồng đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, khoa học của nhóm nghiên cứu và đề tài được đánh giá loại xuất sắc.

Các tin liên quan