Tin hoạt động

Góp ý dự thảo QCVN 02:2020/BXD

Ngày tạo : 23/11/2020

QCVN 02:2020/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 02:2009/BXD, với sự hợp tác của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng giới thiệu tài liệu dự thảo QCVN 02:2020/BXD và xin ý kiến góp ý phục vụ Hội thảo ngày 27/11/2020 (thứ Sáu) tại Bộ Xây dựng.

QCVN 02:2020/BXD.

Phụ lục chương 2, chương 3.

 

 

Các tin liên quan