Tin hoạt động

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

Ngày tạo : 14/04/2016

Ngày 14/4/2016, TS. Trịnh Việt Cường - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Huy Tấn - trưởng phòng Động lực và công trình ngầm thuộc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật giữ chức vụ Phó giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 499/QĐ-VKH của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng  bổ nhiệm ông Trần Huy Tấn - Trưởng phòng trưởng phòng Động lực và công trình ngầm thuộc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật giữ chức vụ Phó giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật kể từ ngày 14/4/2016.

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định, thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, TS Trịnh Việt Cường chúc mừng tân Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật. Viện trưởng tin tưởng rằng tuy Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn nhưng với trình độ chuyên môn và năng lực của các cán bộ, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật sẽ phát triển, đẩy mạnh công tác triển khai cũng như công tác nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo Viện hy vọng đồng chí Trần Huy Tấn sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng cũng mong muốn các cán bộ Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để tân Phó Giám đốc  hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Huy Tấn, tân Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, tập thể cán bộ Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật đã tin tưởng giao cho trọng trách lớn. Đồng chí Trần Huy Tấn hứa trên cương vị mới sẽ cố gắng đoàn kết các cán bộ trong Viện, hoàn thành các chỉ tiêu do Viện giao cho, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật ngày càng vững mạnh.

Các tin liên quan