Tin hoạt động

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền trung

Ngày tạo : 15/04/2016

TS. Trần Bá Việt - Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn - xưởng trưởng xưởng Dự án 3 thuộc Phân Viện KHCNXD miền trung giữ chức vụ Phó giám đốc Phân Viện KHCNXD miền trung từ ngày 5/4/2016.

Các tin liên quan