Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày tạo : 11/01/2023

Ngày 11/01/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, đại diện Lãnh đạo: Vụ Khoa học công nghệ và mội trường, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại lễ tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải cho biết, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình nền kinh tế trong nước và thế giới do chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, và nhiều vấn đề phức tạp khác song với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, IBST đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ trong Viện. Một số kết quả đã đạt được về công tác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ giao luôn được Viện xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tập trung chỉ đạo, ưu tiên triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, đã thực hiện trên 190 lượt nhiệm như: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, thực hiện các công việc tại công trình Nhà Quốc hội Lào, tham gia 11 đoàn công tác nhiệm vụ phân giới cắm mốc, khảo sát, kiểm định công trình Phủ Chủ tịch; Trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp; Góp ý xây dựng dự thảo văn bản pháp luật liên quan kỹ thuật do Bộ và các ban, ngành, địa phương yêu cầu; Tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm; Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu của các Ban, Ngành, tình hình động đất ở Kon Tum, dự án “ đầu tư, nâng cấp, cải tạo trụ sở Bộ Xây dựng; Phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật và giải đáp các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực XD theo yêu cầu trực tiếp của các địa phương; Giải đáp các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ… Về công tác nghiên cứu khoa học, IBST đã thực hiện 64 nhiệm vụ KHCN với tổng kinh phí NSNN là 10.830trđ. Trong đó, đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện 11 đề tài (mở mới 01 NV, chuyển tiếp 03 NV, kết thúc 7 NV); biên soạn TC, QC đang thực hiện 51 TC và QC; thực hiện 72 nhiệm vụ đề tài vốn doanh nghiệp. Về các hoạt động hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế luôn được Viện quan tâm duy trì và mở rộng khi có cơ hội, hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Về công tác triển khai, Viện đã đạt tổng giá trị doanh thu bằng 114% so với năm 2021, tập trung vào lĩnh vực khảo sát, kiểm định, thí nghiệm và  Tư vấn giám sát. Ngoài ra các công tác khác thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong năm 2022, sang năm 2023, Viện tập trung vào một số nhiệm vụ như: công tác phục vụ QLNN của Bộ, Ngành luôn được ưu tiên, đưa lên hàng đầu, hoàn thành dự thảo 03 phần của QCVN 04:202x/BXD, đẩy mạnh phát triển các đề tài mang tính ứng dụng cao, rà soát một số quy chế, tăng cường mở rộng các hoạt động tư vấn các công trình cao tầng, các công trình đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp Hợp chuẩn, hợp quy, khai thác có hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm, tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng đều đánh giá cao những kết quả Viện đã đạt được trong năm 2022; bên cạnh đó có những ý kiến góp ý, gợi mở một số nội dung để Viện có định hướng, triển khai đạt hiệu quả nhất trong năm 2023.

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Viện.  Thứ trưởng cho rằng về năng lực nghiên cứu, công tác tham mưu cho Bộ Xây dựng trong lĩnh vực được phân công đã hoàn thành và nhiều đóng góp cho quản lý nhà nước; đã hỗ trợ soạn thảo chiến lược khoa học công nghệ của Ngành, hoạt động triển khai tiến bộ, áp dụng khoa học công nghệ hoạt động rất hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế phong phú tạo nhiều mối quan hệ giúp cho sự phát triển Viện. Thứ trưởng nhấn mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, phục vụ quản lý nhà nước phải là nhiệm vụ trọng tâm, cần đặt lên hàng đầu; Viện cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo nguồn cán bộ, trang thiết bị hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, sản xuất. Năm 2023, Viện cần triển khai quyết liệt hơn nữa đề án 198, hoàn thành quy chuẩn, tiêu chuẩn gắn liền với sản phẩm thiết thực nhất; cần có sự đồng hành, đào tạo tập trung về vấn đề áp dụng BIM khi được Chính phủ phê duyệt đề án; cần nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, báo cáo giữ gìn tập thể đoàn kết và năm 2023, là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng sẽ thành công hơn nữa, tham mưu cho Bộ tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Phát biếu kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã có những ý kiến chỉ đạo, góp ý về những mặt hoạt động của Viện. Viện sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo gửi Bộ. Đối với công tác nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước Viện sẽ cố gắng là địa chỉ tin cậy trong hoạt động của Bộ, sẽ sắp xếp cơ cấu các đơn vị nghiên cứu cho phù hợp hơn và mong nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ.

 

Các tin liên quan