Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 521-2/2023VKH, sản phẩm: Song chắn rác bằng thép, Nắp hố ga bằng bê tông cốt thép

Ngày tạo : 18/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 521-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Song chắn rác bằng thép, Nắp hố ga bằng bê tông cốt thép

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần An Phú Hưng Group

Phù hợp:

BS EN 124:2015

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/01/2024 đến 16/01/2025

 

Các tin liên quan