Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 110/2020VKH, sản phẩm: Tro xỉ làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 19/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 110/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ làm phụ gia khoáng cho xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện cao ngạn - TKV

Địa chỉ:

Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/9/2022 đến 23/9/2023

 

Các tin liên quan