Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 394/2023VKH, sản phẩm: cọc bê tông cốt thép - tiết diện vuông: 200x200 mm, 250x250mm, 300x300mm mác M300

Ngày tạo : 02/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 394/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cọc bê tông cốt thép - tiết diện vuông

- Cọc tiết diện 200x200 mác M300;

- Cọc tiết diện 250x250 mác M300;

- Cọc tiết diện 300x300 mác M300.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh Phụng.

Địa chỉ:

- Trụ sở: 717 Khu vực 7, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.         

- Xưởng sản xuất: Thửa 583, Tờ bản đồ số 7, Khu vực Bình Yên B, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Phù hợp:

TCVN 9394:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến ngày 09 tháng 10 năm 2024.

 

Các tin liên quan