Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 033/2024VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Lưới thép hàn loại ô vuông và ô chữ nhật đường kính từ D4 đến D12

Ngày tạo : 31/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 033/2024VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Lưới thép hàn loại ô vuông và ô chữ nhật đường kính từ D4 đến D12.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần thép POVINA.

Địa chỉ:

Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phù hợp với:

TCVN 9391:2012

Phương thức chứng nhận: 

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 01 năm 2025.

(Giấy chứng nhận hợp chuẩn này sẽ được gia hạn hiệu lực 12 tháng/ lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 01/2025 và 01/2026)

 

 

Các tin liên quan