Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 462/2023VKH, sản phẩm: xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 27/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 462/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 làm phụ gia khoáng cho xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

Địa chỉ:

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Đơn vị thu gom vận chuyển:

Công ty cổ phần Việt Long.

Địa chỉ:

số 99, Hạ Đoạn 2, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến ngày 16 tháng 11 năm 2024.

 

Các tin liên quan