Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 395-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: gạch bê tông tự chèn: Gạch trồng cỏ kích thước 390x260x80, M200

Ngày tạo : 29/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 395-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông tự chèn: Gạch trồng cỏ kích thước 390x260x80, M200.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Nam Hoàng Ngân.

Địa chỉ:

Thửa đất số 1225, tờ bản đồ số 26, đường DH615, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 6476:1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến ngày 07 tháng 11 năm 2024.

Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 11/2024 và 11/2025.

 

Các tin liên quan