Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 211/2022VKH, sản phẩm: tro, xỉ than (từ quá trình đốt than và thu hồi từ quá trình xử lý khí thải)

Ngày tạo : 13/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 211/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro, xỉ than (từ quá trình đốt than và thu hồi từ quá trình xử lý khí thải) tại bãi chứa của Công ty cổ phần gạch men V.T.C làm vật liệu san lấp

Đơn vị thu gom, vận chuyển:

Công ty TNHH môi trường Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

15/11/2022 đến 14/11/2023

 

Các tin liên quan