Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 151-2/2022VKH, sản phẩm: Cửa gỗ nhựa - cửa đi

Ngày tạo : 04/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 151-2/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cửa gỗ nhựa - cửa đi

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần Thiên Hà Việt Nam

Địa chỉ:

+ Văn phòng: Số 6 ngõ 50 đường Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Nhà máy: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Phù hợp:

TCVN 9366-1:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/8/2022 đến 09/8/2023

 

Các tin liên quan