Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 409/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 06 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 27/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 409/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 06 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty cổ phần Thành đại Phú Mỹ Hải Phòng.

Địa chỉ:

- Văn phòng: Thôn An Thạch (tại nhà ông Nguyễn Hữu Nhân), xã Kiến Thiết, huyện Tiên lãng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nhà máy: Lô CN2, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 24/11/2023 đến ngày 23/11/2024.

 

Các tin liên quan