Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 217/2023VKH

Ngày tạo : 30/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 217/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do carbonnat hóa loại XC1, XC2, XC3 và XC4;

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do ion Clo loại XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 và XD3;

- Bê tông dùng trong môi trường ăn mòn do hóa chất từ đất và nước ngầm loại XA1, XA2 và XA3.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên bê tông HAMACO – Hậu Giang.

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12041:2017

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 08/9/2023 đến ngày 07/9/2026.

 

Các tin liên quan