Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 121-4/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 22/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 121-4/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô.

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương.

Địa chỉ:

Khu 8, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 27 tháng 9 năm 2026

 

Các tin liên quan