Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-1/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Gạch Bê tông tự chèn M200 và M250, kích thước 300x300x50mm

Ngày tạo : 14/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-1/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Bê tông tự chèn M200 và M250, kích thước 300x300x50mm.

 Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành.

Địa chỉ:

Số 5B QL91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

 Phù hợp:

TCVN 6476:1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến ngày 05 tháng 12 năm 2024.

 

Các tin liên quan