Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 085/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp tro bay Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper và cát sông Tiền theo tỷ lệ 1:1 về khối tích

Ngày tạo : 16/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 085/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro bay Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper và cát sông Tiền theo tỷ lệ 1:1 về khối tích

Đơn vị thu gom và phối trộn:

Công ty TNHH môi trường Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Phù hợp

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

26/4/2023 đến 25/4/2024

 

Các tin liên quan